Idag skulle du ha fyllt 100 år, om du levat! Går det för sej att fira en hundraåring fastän han är död? Visst är det så att en far alltid lever. Hans liv är ju en förutsättning för ens eget. Mycket mer än biologiskt. Du har format och fostrat, haft överseende med mina svagheter och under allt inneburit en relation som gett trygghet och hemort. Som funnits där trots avstånd – och tänkt, känt och handlat med mitt bästa för ögonen.

Nu på Din 100-årsdag vill jag påminnas om Ditt livsverk igen. Vi har sagt det förr: Du ägde klokskap, eftertänksamhet, fromhet och trohet. Du brukade jorden och älskade himlen. Du har gett oss så mycket att det omöjligen kan räknas upp men väl värderas och erkännas som ett oersättligt arv.