Föddes i Lund och växte upp som bondson på Källshög mellan Teckomatorp och Svalöv.

Har rötter i den inomkyrkliga rörelsen EFS och i Svenska kyrkan och känner tacksamhet för den värdegrund och det nätverk detta gett mig som guide i livet.

På min hemsidan finns mer om vad jag fått vara med om och uttryckt i ord och bild.